Vídeňský modrošedý

Zkratka: Vmš

Zahraniční názvy: DE: Blaugraue Wiener, FR: Gris Bleu de Vienne, UK: není uznán, SK: Viedenský divo modro sfarbený

 

  1. Hmotnostní zařazení: střední plemena s normální srstí
  2. Historie a charakteristika: Ve třicátých letech v Německu došlo i k vyšlechtění vídeňského modrošedého. Ještě říšský vzorník vydaný v roce 1945 na našem území na něj pamatuje. Ve zmíněných třicátých letech bylo plemeno včleněno do německého vzorníku, avšak v roce 1961 byl jeho standard vypuštěn. Plemeno se později znovu se objevilo v devadesátých letech v SRN i u nás (př. J. Zuska).

   3. Genotyp pro zbarvení: AA BB CC gg GG

   4. Hmotnostní přírůstky:

 

Věk (měsíc)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Hmotnost (kg)

0,5

0,9

1,5

2,0

2,5

2,9

3,5 4,0

Pozn.: Hmotnostní přírůstky se zpravidla liší v závislosti na chovu a krmení (poněkud jiné složení krmné dávky v jednotlivých chovech). Vš pravidelně dosahují i vyšších hmotnostních přírůstků než je výše uvedeno.

 

    5. Standard:

 

a) Bodovací stupnice:

 

POZICE     MAX. POČET BODŮ
1. HMOTNOST 10,0
2. TVAR 20,0
3. TYP 20,0
4. SRST 15,0
5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU, STEJNOMĚRNOST 20,0
6. BARVA PODSADY A MEZIBARVA 10,0
7. PÉČE A ZDRAVÍ   5,0
CELKEM 100

Hodnocení exteriéru provádějí dle standardu na výstavních akcí speciálně vyškolení posuzovatelé králíků.

 

b) Vlastní výklad pozic:

 

Pozice 1. - HMOTNOST

Hmotnost (kg) 3,50 - 3,74 3,75 - 3,99 4,00 - 5,00
Bodová dotace 8,0 9,0 10,0

         Posuzovatel má právo navýšit skutečnou hmotnost o 5%, resp. 10%.

 

Pozice 2. - TVAR

 

viz. Všeobecná část (dostupné z www.kralik.plivnik.cz)

 

Pozice 3. - TYP
viz. Všeobecná část

Tělo: mírně zavalité, válcovité. Hlava: silná, široká čelní a lícní partie, králice - jemnější. Krk: krátký, silný zátylek. Hrudní končetiny: silné, krátké, středně vysoký postoj. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.

 

Pozice 4. - SRST
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

 

Pozice 5.  BARVA KRYCÍHO CHLUPU, STEJNOMĚRNOST
Vmš je uznán ve všech třech odstínech divokého zbarvení - světlý, střední a tmavý, avšak přednost má střední odstín

Barva krycího chlupu: divoce modrá. Světle šedé a tvavé konečky prstů tvoří tzv. Perlování.
Perlování: stejnoměrné na celém povrchu těla, zasahuje na bocích co nejníže. Prsa a končetiny: mohou být nepatrně světlejší. Šedoílá až krémová barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín: nahnědlý, není ostře ohraničen. Uši: modrý lem. Pírko: na povrchu tmavší, silně kropenaté, spodina světlejší. Oči: modrošedé, šedohnědý nádech není vadou. Drápy: rohovité dle odstínu zvarvení

 

Pozice 6. BARVA PODSADY A MEZIBARVA¨

Podsada: na celém těle i břiše šedomodrá, zaujímá 1/2 až 2/3 délky chlupu. Mezibarva: mimo oblast divokých znaků, 5 - 8 mm široká, nahnědlá až hnědočervená, může být vůči podsadě ostře ohraničená, vůči krycímu chlupu přechází plynule.

 

Pozice 7. PÉČE A ZDRAVÍ
viz. Všeobecná část

 

  • Přípustné vady

 

Pozice 1. – viz. Stupnice hmotnosti

 

Pozice 2. – viz. Všeobecná část

 

Pozice 3. –  Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

 

Pozice 4. - Srst: hrubší, řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: příliš dlouhé.

 

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost

Krycí chlup: slabší stejnoměrnost - zvláště perlování či stínování, sazovitý závoj, ojedinělé bílé chloupky, výrazně světlejší prsa a končetiny. Kropenatost: slabší na povrchu pírka. Hrudní končetiny: světlé pásky. Lemování uší: slabší. Zátylkový klín: větší. Oči a drápy: menší odchylky od stanovené barvy.

 

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva

Podsada: ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: smytá, nevýrazná, ojedinělé bílé chloupky.

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

  • Nepřípustné vady

 

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

 

Pozice 2. – Všeobecná část

 

Pozice 3. – Všeobecná č. + Tělo a hlava: úzké, protáhlé (výluka). Končetiny: Tenké, dlouhé (výluka). Uši: delší než 14 cm (výluka).

 

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka), velmi hrubá (výluka)

 

Pozice 5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost:

Krycí chlup: silně promísený bílými nebo černými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka), velmi silný sazovitý závoj (výluka). Perlování či stínování: zcela chybí (výluka). Kropenatost: na povrchu pírka zcela chybí. Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Oči: zcela jinak zbarvené (výluka). Drápy. jeden a více bílých (výluka).

 

Pozice 6. - Barva podsady, mezibarva:

Podsada: bílá kdekoliv na těle (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: chybějící (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Silné disproporce v šířkách podsady a mezibarvy (neklasfikován)

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

 

6. Zdroj:

 

Ing. J. ZADINA: Vzorník plemen králíků. 2003

www.kralik.plivnik.cz - sekce Vzorník

 

7. Příspěvky o Vmš:

J. Schonfelder: "Vídeňští barevní králíci", Chovatel 6/2011

Vyhledávání

Kontakt

Český svaz chovatelů - Klub chovatelů králíků vídeňských plemen