Vídeňský modrý

 

Zkratka: Vm

Zahraniční názvy: DE: Blaue Wiener , FR: Bleu de Vienne, UK: Vienna Coloured - Blue, SK: Viedenský modrý

 

  1. Hmotnostní zařazení: střední plemena s normální srstí
  2. Historie a charakteristika: Plemeno vznikalo koncem 19. století v Rakousku. Je velmi pravděpodobné, že šlechtitel vídeňského modrého, rakouský železničář J. C. Schultz, mohl předky dnešních moravských modrých využít při svém křížení. Plemeno vznikalo z belgických obrů, francouzských beranů a také krajových králíků

   3. Genotyp pro zbarvení:  AA BB CC dd gg HH (tmavá modř)

   4. Hmotnostní přírůstky:

 

Věk (měsíc)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Hmotnost (kg)

0,5

1,2

2,2

2,8

3,4

3,8

4,1 4,25

Pozn.: Hmotnostní přírůstky se zpravidla liší v závislosti na chovu a krmení (poněkud jiné složení krmné dávky v jednotlivých chovech). Vm pravidelně dosahují i vyšších hmotnostních přírůstků než je výše uvedeno.

 

    5. Standard:

 

a) Bodovací stupnice:

 

POZICE     MAX. POČET BODŮ
1. HMOTNOST 10,0
2. TVAR 20,0
3. TYP 20,0
4. SRST 15,0
5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU 20,0
6. BARVA PODSADY 10,0
7. PÉČE A ZDRAVÍ   5,0
CELKEM 100

Hodnocení exteriéru provádějí dle standardu na výstavních akcí speciálně vyškolení posuzovatelé králíků.

 

b) Vlastní výklad pozic:

 

Pozice 1. - HMOTNOST

Hmotnost (kg) 3,50 - 3,74 3,75 - 4,24 4,25 - 5,25
Bodová dotace 8,0 9,0 10,0

         Posuzovatel má právo navýšit skutečnou hmotnost o 5%, resp. 10%.

 

Pozice 2. - TVAR

 

viz. Všeobecná část (dostupné z www.kralik.plivnik.cz)

 

Pozice 3. - TYP
viz. Všeobecná část

Tělo: zavalité, válcovité, srovnoměrným osvalením. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: velmi silné, relativně krátké. Uši: masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11,5 až 12,5.

 

Pozice 4. - SRST
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

 

Pozice 5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU, STEJNOMĚRNOST

Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé. Drápy: tmavě rohovité

 

Pozice 6. BARVA PODSADY
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojdeinělých bílých chloupků.

 

Pozice 7. PÉČE A ZDRAVÍ
viz. Všeobecná část

 

  • Přípustné vady

 

Pozice 1. – viz. Stupnice hmotnosti

 

Pozice 2. – viz. Všeobecná část

 

Pozice 3. – Všeobecná část + Tělo: menší odchylky od zavalitého typu, mi¨írný nesoulad v proporcích. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

 

Pozice 4. - Srst: řidší, měkkčí, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: příliš dlouhé.

 

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

 

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádechj, světlejší pásek u kůže.

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

  • Nepřípustné vady

 

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

 

Pozice 2. – Všeobecná část

 

Pozice 3. – Všeobecná č. + Tělo: úzké protáhlé(výluka). Hlava: úzká dlouhá hlava (výluka). Končetiny: Tenké a dlouhé (výluka). Uši <9,5 cm a >14 cm (výluka).

 

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Příliš měkká nebo hrubá (výluka)

 

Pozice 5. - Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Jiná barva očí(výluka). Drápy: velmi světle rohovité nebo bílé (výluka).

 

Pozice 6. - Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

 

6. Zdroj:

 

Ing. J. ZADINA: Vzorník plemen králíků. 2003

www.kralik.plivnik.cz - sekce Vzorník

 

7. Příspěvky o Vm:

J. Schonfelder: Chovatel č.6/2011 str.6 - Vídenští barevní králíci

Vyhledávání

Kontakt

Český svaz chovatelů - Klub chovatelů králíků vídeňských plemen