Vídeňský šedý

Zkratka: Vš

Zahraniční názvy: DE: Graue Wiener, FR: Gris de Vienne, UK: Vienna Coloured - Agouti, SK: Viedenský divo sfarbený

 

  1. Hmotnostní zařazení: střední plemena s normální srstí
  2. Historie a charakteristika: Vídeňský šedý vznikl ve třicátých letech taktéž v Německu, a sice zkřížením vídeňského modrého a tamních starých německých divoce zbarvených králíků (zvláště z okolí města Chemnitz).

   3. Genotyp pro zbarvení: AA BB CC DD GG (yy)

   4. Hmotnostní přírůstky:

 

Věk (měsíc)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Hmotnost (kg)

0,5

0,9

1,5

2,0

2,5

2,9

3,5 4,0

Pozn.: Hmotnostní přírůstky se zpravidla liší v závislosti na chovu a krmení (poněkud jiné složení krmné dávky v jednotlivých chovech). Vš pravidelně dosahují i vyšších hmotnostních přírůstků než je výše uvedeno.

 

    5. Standard:

 

a) Bodovací stupnice:

 

POZICE     MAX. POČET BODŮ
1. HMOTNOST 10,0
2. TVAR 20,0
3. TYP 20,0
4. SRST 15,0
5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU, STEJNOMĚRNOST 20,0
6. BARVA PODSADY A MEZIBARVA 10,0
7. PÉČE A ZDRAVÍ   5,0
CELKEM 100

Hodnocení exteriéru provádějí dle standardu na výstavních akcí speciálně vyškolení posuzovatelé králíků.

 

b) Vlastní výklad pozic:

 

Pozice 1. - HMOTNOST

Hmotnost (kg) 3,50 - 3,74 3,75 - 3,99 4,00 - 5,00
Bodová dotace 8,0 9,0 10,0

         Posuzovatel má právo navýšit skutečnou hmotnost o 5%, resp. 10%.

 

Pozice 2. - TVAR

 

viz. Všeobecná část (dostupné z www.kralik.plivnik.cz)

 

Pozice 3. - TYP
viz. Všeobecná část

Tělo: zavalité, s rovnoměrně rozloženým osvalením. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, skráně výrazně vyvinuty. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: silné, kratší až středně dlouhé. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 10,5 až 12 cm. Typ: odpovídá vídeňskému kralíkovi

 

Pozice 4. - SRST
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

 

Pozice 5.  BARVA KRYCÍHO CHLUPU, STEJNOMĚRNOST

 

Vš je uznán ve  4 odstínech divokého zbarvení.

 

a) světle divoce zbarvený
- nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

b) středně divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

c) tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín - naznačen. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

d) s ohnivým faktorem

 

Pozice 6. BARVA PODSADY A MEZIBARVA¨

světle divoce zbarvený - Podsada: modrá, ostře ohraničená. Mezibarva: rezavě hnědočervená, široká, výrazná

středně divoce zbarvený - Podsada: modrá. Mezibarva: rezavě hnědočervená, užší než u světle div. zbravených, slabější výraznosti

tmavě divoce zbarvený - Podsada: modrá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a výraznosti

 

Pozice 7. PÉČE A ZDRAVÍ
viz. Všeobecná část

 

  • Přípustné vady

 

Pozice 1. – viz. Stupnice hmotnosti

 

Pozice 2. – viz. Všeobecná část

 

Pozice 3. –  Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelný. Hrudní končetiny: nižší postoj. Končetiny: tenčí. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí. Typ: připomínající Nb.

 

Pozice 4. - Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nejstejnoměrné pesíkování.

 

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost

 

a) světle divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

 

b) středně divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

 

c) tmavě divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

 

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva

 

světle divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

tmavě divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

 

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

  • Nepřípustné vady

 

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

 

Pozice 2. – Všeobecná část

 

Pozice 3. – Všeobecná č. + Tělo a hlava: zcela protažené (výluka). Končetiny: Tenké, velmi dlouhé (výluka). Uši: <8,5 a >13 cm (výluka).

 

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná a velmi hrubá (výluka)

 

Pozice 5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost:

 

a) světle divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

 

b) středně divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

 

c) tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

 

Pozice 6. - Barva podsady, mezibarva:

 

světle divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

středně divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (neklasifikován).

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

 

6. Zdroj:

 

Ing. J. ZADINA: Vzorník plemen králíků. 2003

www.kralik.plivnik.cz - sekce Vzorník

 

7. Příspěvky o Vš:

J. Schonfelder: "Vídeňští barevní králíci", Chovatel 6/2011

Vyhledávání

Kontakt

Český svaz chovatelů - Klub chovatelů králíků vídeňských plemen